MOVIMENT NATURAL

Instants de l’expressió natural d’un cos que s’observa internament i es deixa fer.


EL CAMÍ DEL TRAÇ

Recerca artística i personal al voltant del gest, el traç i la seva connexió amb un impuls o expressió interior.